Fredag, Mars 1, 2024

Mestringsklinikken Telemark har avtale praksis i psykiatri innen Helse Sør-Øst.
Pasienter må ta kontakt med sin fastlege for å bli henvist til oss.

Ønsker for Mestringsklinikken: Ha fokus på mestringsperspektivet for pasienten, med klare strategier for utredning og behandling.
Benytte gruppebehandling der dette er indisert.
Utvikle gode samarbeidslinjer mot henvisere og Nav.
Psykosomatiske problemstillinger forutsetter somatisk utredning før henvisning, med stikkordsmessig informasjon til behandler.